Egyéni neunburg előtt erdő. Вход на Facebook | Facebook

Sveci, blaženi i sluge Božije | Page 5 | Franjevci Subotica - Szabadkai ferencesek

Szent Egyed Mária a szt. Józsefi - Francesco Pontillo Taranto, Egyed latin Aegidius, francia Gilles, angol Giles a középkor népszerű szentje.

Való életéről keveset tudunk.

au pair munkát kereső

Nálunk és Angliában különösképp kedvelték, mindkét országban sok templomot és monostort szenteltek neki, így hazánkban a Szent László alapította somogyvári apátságotés a garamszentbenedeki apátság plébániatemplomáthogy csak a híresebbeket említsük.

Egyed a tizennégy segítőszent egyike, elsősorban a koldusok, a nyomorékok és leprások védőszentje volt, de — s ez már legismertebb legendájával kapcsolatos — a szoptató anyák is kérték közbenjárását. Legendáját a Legenda Aurea tette ismertté. Eszerint a szent egy erdei barlangba húzódva remetéskedett, ahol egy szarvastehén táplálta tejével. Egyszer a király arrafelé vadászott. A vadásztársaság felverte és üldözőbe vette Egyed szarvasát.

Egyéni neunburg előtt erdő állat a remete barlangjába menekült. Ott az utána lőtt nyíl a szentet találta el.

Egy változat szerint a nyíl-vessző megölte, egy másik szerint csupán megálljt intő kezét fúrta át. Tarantoban, Dél-Olaszországban született: Pontillo Ferenc volt a neve. Szegény szülei fiatalon iparra taníttatták.

Sveci, blaženi i sluge Božije

Vallásosságával, ártatlanságával társaira jó hatással volt. Reggelente szentmisén vett részt, este szentséglátogatást végzett. Szabadidejét imával töltötte.

találkozó helyén első érintkezés

Belépett a Rózsafüzér Társulatba. Apja halála után õ lett a családfenntartó: édesanyjáról és testvéreirõl nagy szeretettel gondoskodott. Amit munkájával keresett, rájuk áldozta, és még jutott a szegényeknek is.

kanos találkozók

Amikor e kötelességétõl felszabadult, buzgón kérte Istent, adja tudtára, hogyan szolgálja találkozik mali nő tökéletesebben. A fogadalmak letétele után pár évre, ben Nápolyba helyezték a Szent Paszkál kolostorba, ott is maradt élete végéig. Zûrzavaros politikai helyzetben, egyházellenes légkörben, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nápolyiak megerõsödjenek a katolikus hitben.

Élete szeretetszolgálat volt, elsõsorban a legszegényebbek közt. Mint Szent Ferenc igazi fia, befogadta a Krisztus misztériumai szemlélésébõl fakadó határtalan szeretet tüzét Figyelemmel volt mások szüksége iránt, amikor vállalta a legegyszerûbb munkát vagy a szegények szolgálatát. Nápoly utcáin hordozta a kiengesztelõdés és a béke evangéliumi igéit, olyan légkörben, melyet egyéni neunburg előtt erdő társadalmi feszültség és a testi-lelki nyomor jellemzett.

Gondoskodó szeretetét mindenki kiérezte szavaiból, gyakran mondta: Emberek, szeressétek Istent!

mely fényképek online társkereső

Emléke ma is eleven, és példája arra hívja ma is a keresztényeket, hogy az evangéliumi nyolc boldogság szellemében éljenek és Isten szeretetére életszentséggel válaszoljanak, melyre a Szentlélek kegyelme segít el bennünket.