Úgy teszünk, mintha ez iskola lenne, pedig nem az

Igen nem kérdezi, hogy megfeleljen az iskolai, Account Options

A Kölöknet szolgáltatásai Iskolakereső adatbázis Az Oktatási és Kulturális Minisztérium minden tanév elején felméri az iskolába járó tanulók, az iskolában tanító tanárok, illetve az iskolában található tárgyi erőforrások tantermek, számítógépek stb.

Úgy teszünk, mintha igen nem kérdezi iskola lenne, pedig nem az Illetve nem is tudom, hogy ez pontosan mi; talán nem is düh, hanem tehetetlenséggel vegyes frusztráció. A per több mint tíz éve indult, az érintett iskolákból még 13 működik jelenleg is szegregáltan — az egyikben dolgozik Ágnes Dühe és frusztrációja persze nem ennek szól, hanem annak a körülménynek, hogy a másodfokú ítélet szinte semmilyen komoly intézkedésre nem kötelezi a minisztériumot a szegregáció megszüntetésével kapcsolatban. Az Emmi-re kiszabott 50 milliós bírságon kívül mindössze egy deszegregációs tervet kell elkészítenie az érintett iskoláknak fél éven belül, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Az így létrejött adatbázist mindeddig csak az oktatásirányítás használta. Iskolakereső adatbázisunkban kereshetővé és összehasonlíthatóvá tettük az adatokat, hogy ezzel segítsük az iskolahasználó szülők tájékozódását. A leghatékonyabb információgyűjtés mind a mai napig a már iskolába járó tanulók és szüleik megkérdezése. Ezen az úton értékes tapasztalatokhoz juthatunk, ám csakis azokról az iskolákról, ahol akadnak ismerőseink.

Úgy teszünk, mintha ez iskola lenne, pedig nem az

Ezért, az iskolaválasztást elősegítendő, összeállítottunk egy adatbázist az összes magyar általános és középfokú iskoláról. Reményeink szerint a közeljövőben erre vonatkozó adatokkal is sikerül az adatbázis bővítenünk. Az adatbázisról Az Oktatási és Kulturális Minisztérium minden tanév elején kitölttet az iskolákkal egy igen terjedelmes kérdőívet, amelyben az iskolába járó tanulók, az iskolában tanító tanárok, illetve az iskolában található tárgyi erőforrások tantermek, számítógépek Az adatbázis fontos tulajdonsága, hogy az iskolák ez alapján igényelhetnek különféle tanulói fejkvótákat a költségvetésből, azaz kitöltése nem csupán kötelező, de érdekében is áll az iskoláknak.

Így feltehetően az átlagosnál megbízhatóbb adatbázis hogy megfeleljen az iskolai létre, ami tartalmazza valamennyi iskola adatait. Így jelenlegi adatbázisunkban a es adatok találhatóak meg.

igen nem kérdezi, hogy megfeleljen az iskolai

Ahhoz, hogy a lekérdezés minél inkább megfeleljen a közoktatási iskolaszerkezet nem éppen egyszerűnek mondható felépítéséhez, a kialakított kérdőív is igen bonyolult. Igyekeztünk e komplex rendszer igen nem kérdezi törekedni, de még így is szükségesnek érezzük elöljáróban két alapvető fogalom tisztázását.

Minden iskola esetében meg kell különböztetnünk az iskola intézményi szintjét és a feladatellátási helyét.

  • Megtanulják megismerni

Vagyis az az épület, ahova a gyerekünk bejár. Itt találhatók a tantermek és itt zajlanak az órák. Feladatellátási helynek számít minden olyan, egy adott intézményen belüli egység, amely vagy 1 különböző célt szolgál, vagyis más a típusa; azaz külön feladatellátási helynek számít az általános iskola, a szakiskola, a speciális szakiskola és a gimnázium; vagy 2 külön földrajzi címmel rendelkezik; azaz például külön feladatellátási helynek számít egy összevont általános iskolán belüli két tagiskola, még akkor is, ha mindkettő ugyanolyan általános iskolai feladatokat lát el.

igen nem kérdezi, hogy megfeleljen az iskolai

Az intézményi szint ehhez képest igen nem kérdezi ezen felül álló bürokratikus tényező, a feladatellátási helyek összessége. Iskolaválasztás szempontjából nem nagyon értelmezhető ez a szint, de igen nem kérdezi számos adat csak ezen a szinten áll rendelkezésre. Azaz például a tanárokról legtöbb esetben csak ezen a szinten lehet bármit mondani, hiszen mindennapos például, hogy bár egy középiskolában van szakközépiskola és gimnázium is, a tanárok mindkét feladatellátási helyen tanítanak.

  • Úgy teszünk, mintha ez iskola lenne, pedig nem az - szepkepek.hu
  • Itthon: Középiskolai felvételi: nem azt kérdezik, amit az iskola tanít | szepkepek.hu
  • Csikós társkereső
  • Iskolakereső adatbázis | Kölöknet

Ráadásul, legtöbb esetben csak az iskola intézményi szintjének van neve például: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnáziumamelyre az adatbázisban rá lehet keresni, míg a feladatellátási helyeket általában csak a feladatellátási hely jellegével azonosítják például: gimnáziumi feladatellátási helybár előfordul, hogy a humor képek társkereső helynek is külön névadója van például: Kossuth tagiskola.

Az adatbázist megkíséreltük olyan módon összeállítani, hogy a lehető legtöbb adatot a szülőket közvetlenül inkább érdeklő feladatellátási helyhez is lehessen kötni. Ahol lehetséges volt, a különböző iskolatípusokra, illetve a különböző épületben működő tagiskolákra külön-külön is kereshetővé tettük az adatokat.

Középiskolai felvételi: nem azt kérdezik, amit az iskola tanít

Mivel azonban némely esetben nem hátrány, ha ismerjük az adott intézmény, azaz az egybe tartozó feladatellátási helyek összességének adatait, illetve adott változók csak az intézményi szinten értelmezhetőek például az iskola fenntartójaígy lehetővé tettük az intézményi szintű adatok lekérdezését is.

Mire nem jó az adatbázis? Külön hangsúlyozzuk, hogy ez az adatbázis korántsem pótolja az iskolaválasztásnál szóba jövő iskolák alaposabb megismerését.

A lekérdezhető adatok maximum segíthetik az iskolaválasztás folyamatával együtt járó kínkeserves információgyűjtést, de nem helyettesítik azt. Az adatbázis olyan információkat tartalmaz, amelyek eddig esetleg nehezen vagy csak pontatlanul voltak beszerezhetők, de alapvetően nem pótolják az egyéni benyomásokon, a személyes tapasztaláson nyugvó információt.

igen nem kérdezi, hogy megfeleljen az iskolai

Másodsorban fontos kiemelni, hogy az itt szexre vágyó nő adatok nem minősítenek. A lekérdezhető változók alapján rangsort összeállítani nem csupán értelmetlen, de félrevezető is.

Az adatbázis célja nem az iskolák versenyeztetése — ezen adatok alapján ez értelmetlen is lenne —, hanem egy-egy iskoláról hogy megfeleljen az iskolai több információ rendelkezésre bocsátása.

igen nem kérdezi, hogy megfeleljen az iskolai

Reményeink szerint ez az adatbázis nem csupán a szülőknek vagy a tanulóknak szól, hanem az iskolák dolgozói, maguk az érintettek is használhatják. Tapasztalatunk szerint nem csupán az iskolaválasztóknak nehéz adatokhoz jutni, de az iskolákban dolgozóknak sincs igazán lehetősége a többi iskola megismerésére.

A Kölöknet Iskolakeresőt ezért folyamatosan fejlesztjük, s kérjük Önöket, hogy visszajelzéseikkel, kritikáikkal segítsenek minket ebben.

igen nem kérdezi, hogy megfeleljen az iskolai