Penangi csata

Ismerősök emden, Hihetetlen nyomokra bukkantak a tudósok több ezer méter mélyen

Orosházi Friss Ujság, Jáksó :rősénél mint íóölésnél.

Ideiglenesen le vagy tiltva

A ntszi'ánk vé­­egyik ujját. A kór­­segiteni. A nába keri­­t, hogy több­meghalt, e miatt senkit ni, a hatóság ta. Mert na­­;et nem a rádió­rádiótechnika ekfolytán egyre típusok piacra­­aló elégedetfen­­: vissza a rádió- 2. Mindenféle nyomtatványokat gyorsan, pontosan, ízléses kivitelben olcsó árak mellett készít az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája.

Andróczi Balázs Érdekes egybeesés, hogy Emdenben a VW is villanyautó-gyártást tervez indítani a közeljövőben. Az európai Gigafactory ügye ban merült fel először, és Elon Musk tavaly már jelezte, hogy Németország a legvalószínűbb helyszín.

Sarok üzletház, a piachoz közel, eladó, dm a kiadóban. Minden rendszerű varrógépet jótállással javít, Kovács műszerész Nádasdi-utca 2.

Hihetetlen nyomokra bukkantak a tudósok több ezer méter mélyen Megdöbbentő dolgokat fedeztek fel a kutatók, amikor lemerültek a Föld harmadik legmélyebb árkába. Megosztás Facebookon Megosztás emailben A Fülöp-szigeteki árokhoz tartozó Emden Deep mélyén még egyetlen ember sem járt, amely a Föld egyik legrégebbi tengerfenékének ismerősök emden. A 33 éves Onda, aki a Fülöp-szigeteki Egyetem Tengeri Tudományos Intézetének kutatója márciusban merészkedett le az árokba Victor Vescovoval, a Caladan Oceanic tenger alatti technológiai vállalat amerikai felfedezőjével.

Kisebb javításhoz házhoz megyek. Ugyanott lite­res és félliteres üvegek magas áron vétetnek. Ozleíhctlyiség a piac közelében, eset­leg lakással kiadó, cím a kiadóban.

Hihetetlen nyomokra bukkantak a tudósok több ezer méter mélyen

Kicsi és nagy mérlegeket, súlyokat hi­telesítésre javít Miklós lakatos, Petőfi mellett. Tűzhelyet, üstházat olcsón Miklós la­­katosnál, Pacsirta-u.

ismerősök emden

Tiszta géptörlörongyot magas áron vá­sárol az Orosházi Friss Újság könyv­nyomdája. Iskola közelében 2 hold föld tanyával eladó Bónum sz.

Tartalomjegyzék

Eladó morzsolt tengeri, árpa, zab, lovak, szarvasmarhák, Ilovszky H. Sán­dornál, Erzsébet királyné-utca 2- Eladó 4 kishokf föld jó tanyaépület­tel, istállóval, disznóólakká, baromfi­­ólakkal, gyümölcsössel, szöllővel, ta­karmánnyal, gyümölcsös telepítésére na­gyon alkalmas. Értekezni Csicsova ven­déglőben. Kettőszázötv'enötös te­lekkel, Kazinczy I Eladó — kgr. Orosháza, Eladó házak: Orosháza Hun utca 6 sz. Tanya I65 8 sz.

Vásárhelyi puszta Orosházához 10 km. Pénzébe nem kerül, ha házat, földet óhajt venni és bizalommal fordul irodám­hoz, ahol az eladó ingatlanok pontos cimét megkapja. Ismerősök emden templommal szemben.

ismerősök emden

Ennek a rovatnak minden ismerősök emden az Or­szágos Frontharcos Szövetség Orosházi Főcsoportjának hivatalos közleménye Hivaíalos órát február hó én, va­sárnap ismerősök emden 2—4 óra között a VI. Pálfi Dezső, Baki Antal és Pukánszky Béla bajtársak tart­ják a Petőfi szállodában levő hivatalos helyiségben az egész főcsoport részére. Az Országos Frontharcos Szövetség orosházi főcsoportja február hó Tárgysorozat: 1.

Penangi csata

Elnöki megnyitó és jelentés. Legénységi titkár választás. Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerősök, akik felejthetetlen drá­ga édesapánk id. Benkő 3ózsef folyó hó 4-én végbement teme­tésén megjelentek és fájdalmunk­ban osztoztak, fogadják hálás köszönetünket.

Orosháza, február hó A gyászoló család Köszönetnyilvánítás.

ismerősök emden

Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerősök akik felejthetetlen drága halottunk Dr. Kirdlg Sdndor ügyvédjelölt folyó hó 5-én végbement teme­tésén megjelentek és fájdalmunk­ban osztoztak, fogadják ismerősök emden köszönetünket. Orosházafebruár hó A gyászoló család. Testben lélekben megtörve képtelenek vagyunk mindenkinek aki felejthetetlen halottunk Pataki 3ózse!

Visszanéző

Für Zsuzsánna elhunyta alkalmával részvétével felkeresett, külön-külön köszö­netét mondani. Ezen az utón köszönjük meg tehát a nagy és jóleső részvétet, amelyel a sú­lyos napokban barátaink és is­merőseink fájdalmunkat csillapí­tani igyekeztek.

Pataki 3ózsef nyug.