Szanszkrit szójegyzék – Wikipédia

Matha nő találkozója

Tartalom

  Lanka लंका : Srí Lanka szigete lila szanszkrit: लीला līlā jelentése: játék.

  meet a csoportban

  A teljesen Isten-tudatú, felszabadult lélek. Itt volt Krisna szülőhelye.

  fekete tükör helyszíni találkozón

  Brahmannal kapcsolatban arra utal, hogy Ő az anyagi tulajdonságok felett társkereső egyedülálló nő 86. Két fontos mű szerzője vagy társszerzője: Mahábhásja és a Jóga-szútrák pra szanszkrit: प्र : előtag és fokozószó, jelentése kb. A mindennapi púdzsát a házi oltárnál, a mandírnál végzik el, amikor is a családfő a család védőistenéhez imádkozik, miután tiszteletüket tették a múrtinak az istenszobornak Puránák पुराण jelentése: ősi.

  A Védákat kiegészítő 18 történelmi mű Puri जगन्नाथपुरी : város az indiai Orisza tengerpartján, Dzsagannátha múrtijának és templomának szent városa; zarándokhely purusa पुरुष : tiszta tudatosság; az egyéni lélek vagy a Legfelsőbb Úr; rokon értelmű az matha nő találkozója Ráma राम Rāma : Visnu 7.

  menyasszony online svájc

  Női matha nő találkozója a ráni राज्ञी rádzsa-jóga राजयोग szó szerint: királyi jóga; astánga jógának is nevezik, mert nyolcfokú jóagként jelenik meg radzsasz रजस् : a három guna egyike; a szenvedély kötőereje, amelyet az anyagi törekvés és az érzékkielégítésre való vágy jellemez rága राग : érzelmi kötődés, amelyet a testi vágynak, mohóságnak és a szenvedélynek feleltetnek meg Rigvéda ऋग्वेद ṛgvedā jelentése: versekben kifejezett tudás.

  Matha nő találkozója Védák egyike risi ऋषि : az ősi védikus értelemben egy látnok volt, egyúttal ihletett költő, szent ember S[ szerkesztés ] sakti शक्ति matha nő találkozója az áramló kozmikus energia a sakták vagy másképp a saktizmus शाक्तं követői a hinduizmus 3 fő ágának egyik irányzata, matha nő találkozója középpontjában az Anyaistennő -kultusz áll saivizmus vagy saiva शैवसम्प्रदाय : a hinduizmus egy ága, amely elsődleges és legfőbb istennek Sivátvagy annak egy megtestesülési formáját vagy szimbólumát tartja Sankara szanszkrit: शंकर, Adi Sankara vagy másképp Sankarácsárja indiai filozófus, az advaita védánta iskola legnagyobb alakja ő volt aki megalapozta az advaita doktrínát, ami Brahman személytelen természetét hangsúlyozza, valamint azt, hogy a lelkek azonosak a nem differenciált Brahmannal.

  Ezeket a szertartásokat az ember élete során a fogantatásától kezdve újra és újra elvégezik.

  matha nő találkozója

  Értelmezhető a múltbéli tapasztalatok hatására létrejött tudatalatti benyomásokként is.