Találkozó illusztrációk

Meet mint főnév. to find the net

Év végi összefoglalás IV.

Nem csak new press hannover kedvezmények, hanem folyamatos melléknévi igenév is lehet, és sok más is, ahogy azt lentebb látni fogjuk.

Magyarra valamikor főnévként, valamikor igeként fordítjuk, így a mondatban betöltheti azt a szerepet is, amit általában egy főnév. A képzéséről Az angol ing -es alak képzése részletesen cím alatt olvashattunk.

Nézzük most azt, hogy mikor kell használni!

55 Magyar nyelv ideas | helyesírás, tanítás, szövegértés

Egy inges alak — ing használat közben — 1. A to be ige szinte bármilyen alakja után állva folyamatos igealakot fejez ki, például: folyamatos jelen idő: I am learning. Éppen tanulok. Éppen tanultam. Éppen tanulni fogok. Már éppen tanultam. Módbeli segédigék után: I can be learning. Tanulhatok éppen.

Keresek egy bizonyos szabálytalan ige?

He must be learning. A feltételes jelen idő folyamatos alakja: We would be learning. Éppen tanulnánk. Örülök, hogy most éppen tanulok. Ettől még létezik a hearing, wanting, believing alak, csak nem állhat előtte pl. Meet mint főnév am, you are, stb. Megfelel a magyar meet mint főnév igenévnek -va, -ve, régiesen: -ván, -vén, pl. Használható akkor, amikor a magyarban határozói igenevet használunk, pl. Ilyenkor kiváltja pl. When I was going home I met my friend — Amikor hazafele mentem, találkoztam a barátommal.

While I was waiting for the bus I looked at the timetable — Miközben a buszra vártam, megnéztem a menetrendet. I will tell you everything after I have gone home — El fogok mondani neked mindent, miután hazamentem. A két tagmondat sorrendje tetszőleges.

Kosárlabda Szótár

Meet mint főnév magyarra fordíthatjuk mellékmondattal is: The man who is standing next to meet mint főnév post office is my brother — Az ember, aki a posta mellett áll, a testvérem. Lehet a mondat alanya vagy tárgya, vagy az állítmány névszói része. Running is a meet mint főnév sport — A futás nagyszerű sport. Ha a főmondat áll elől, akkor it is-zel kezdődik, a melléknév az állítmány része.

Tárgyas igék inges alakjánál a tárggyal kétféleképpen alkothatjuk meg a szerkezetet: building the house — a ház építése the building of the house — a ház építése. Vannak igék, melyek után közvetlenül egy másik ige áll például találkozz új emberekkel körülbelül jódlizik csinálni valamit, megpróbál csinálni valamit, szeret csinálni valamit.

Ez a másik ige sokszor kerül ING-es alakba. Szeretek itt élni. Hogy mely igék után áll a másik ige ing-es alakban, mely igék után to-val, arról bővebben Az angol to és ing című bejegyzésben lehet olvasni. Inges meet mint főnév következik pl. Give up smoking — Szokj le a dohányzásról! Avoid using this machine — Kerüld ennek a gépnek a használatát!

Most csak az inges alak jelentésével álljanak itt ezek az igék: remember doing something — emlékszik, hogy megcsinált valamit: I remember locking the door — Emlékszem, hogy bezártam az ajtót. Ha elöljárószó után áll ige, akkor ing-es alakba kerül. Ez főleg igevonzatoknál gyakori, mint például think of, deal with. He deals with arranging orders — Megrendelések bonyolításával foglalkozik. I think of visiting my parents — Arra gondolok, meglátogatom a szüleimet.

He insisted on calling the doctor — Ragaszkodott ahhoz, hogy kihívja az orvost. Ilyenkor időhatározói mellékmondatokat rövidít, mert alany és adott igeidőben álló ige is lehetne helyette: After we had visited the museum we entered a café — ez rövidebben: After visiting the museum we entered a café.

Miután meglátogattuk a múzeumot, bementünk egy kávézóba. Before he went to be he had had a shower — rövidebben: Before going to bed he had a shower. Mielőtt lefeküdt, lezuhanyzott. Ilyenkor tehát különböző igeidőket lehet az inges alakkal kiváltani.

meet mint főnév

Az első példamondatban past perfect had visited helyett áll after visitinga második példamondatban egyszerű múlt went helyett before going. Ilyenkor nem igeidőt, hanem időviszonyt előidejűség, utóidejűség fejez ki. Erről bővebben egy másik bejegyzésben lesz szó.

Számunkra szokatlan, hogy birtokos esetű névmás vagy főnév is állhat az angol inges alak előtt: Excuse for my being late — Elnézést a késésért! Excuse for his being late — Elnézést az ő késéséért. I like his reading a lot — Szeretem, hogy sokat olvas. Your coming to see me is a great pleasure — Nagy öröm, ha meglátogatsz.

Tartalomjegyzék

I regret your not being able to come — Sajnálom, hogy nem jöhetsz. After your coming home I will tell you everything — Miután hazajössz, elmondok neked mindent.

meet mint főnév

Ilyenkor birtokos eset helyett tárgyesetben is állhat a főnév vagy névmás. Mégpedig azért, mert eleve tárgyesetet vonzó igék után áll ez a szerkezet, vagy pedig elöljárószók után, melyek eleve tárgyesetet vonzanak: Excuse for me being late — Elnézést a késésért!

Excuse for him being late — Elnézést az ő késéséért. Excuse for my brother being late — Elnézést, hogy a testvérem elkésett.

Friss Cikkek

Excuse for Peter being late — Elnézést Péter késéséért. I like Peter reading a lot — Szeretem, hogy Péter sokat olvas. I like him reading a lot — Szeretem, hogy sokat olvas.

I remember somebody speaking to me about it — Emlékszem, hogy valaki beszélt nekem róla. Az anélkül, hogy módhatározói mellékmondat singlebörse facebook ingyen inges alakkal fejezhető ki. Hiszen a without elöljárószóként is felfogható, utána pedig inges alak áll. Ha nem azonos a két tagmondat alanya, az inges alak elé birtokos névmás kerül, vagy birtokos esetben a főnév: I left without greetng him — Elmentem anélkül, hogy köszöntem volna neki.

angol-német fordítás:: meet :: szótár

I left without his greeting me — Elmentem anélkül, hogy köszönt volna nekem. Mr Smith reads journals without understanding anything from them — Mr Smith szaklapokat olvas anélkül, hogy értene valamit belőlük.

Your boss always checks your work without your knowing about that — A főnököd mindig ellenőrzi a munkádat anélkül, hogy tudnál róla. Az ahelyett, hogy is módhatározó mellékmondatot vezet be. Itt az instead of mellett is inges alak áll. Ha a mellékmondat alanya eltér a főmondatétól, az ugyancsak birtokos esetben vagy gyakrabban, a hétköznapi angolban tárgyesetben kerül az inges alak elé.

Ez a mondatszerkezet azonban kissé bonyolult, nem túl gyakori: My colleague always phones instead of writing an email — A kollégám mindig telefonál ahelyett, hogy e-mailt írna. The employee has to work at the weekend instead of his employer letting him go home — A munkavállalónak dolgoznia kell hétvégén, ahelyett, hogy a munkaadója hazaengedné. Inges alakba kerül az ige a what about és how about után: What about going for a walk?

A mondat alanya lesz az, amivel érdemes valamit csinálni: This book is worth reading — Ezt a könyvet érdemes elolvasni.

This film is worth seeing — Ezt a filmet érdemes megnézni. Have difficulty — Nehézsége van valamivel, nehézséget okoz valami I always have difficulty parking my car — Mindig nehézséget okoz leparkolnom az autómat.

Bizonyos tevékenységeket, főleg sportokat fejezhetünk ki a go után álló inges alakkal: sportok meet mint meet mint főnév go meet mint főnév úszni mennigo sailing vitorlázni mennigo fishing horgászni mennigo skiing síelni mennigo jogging kocogni menni egyéb tevékenységek: go shopping bevásárolni mennigo sightseeing városnézésre menni Meet mint főnév go helyett a come is használható: Come shopping with us Gyere vásárolni velünk! Come swimming Gyere úszni!

Ezekről külön bejegyzésben lesz szó.

meet mint főnév

Fordítsa a mondatokat angolra! Használjon mindenhol ING-es alakokat, ahol csak lehet! Translate the sentences into English. Use ING-forms wherever it is possible. Éppen írunk.