PLATÓN: AZ ÁLLAM

Platóni ismerősök. Szabadbölcsészet

platóni ismerősök

Talán mindenkit hatalmukba kerítenek olykor. Hogy nem új keletű a probléma, azt az is bizonyítja, hogy már Platónnál is találkozunk vele. Phaidrosz című párbeszédében a lelket egy olyan fogathoz hasonlítja, amelynek hajtója az értelem, a kocsit húzó lovak pedig a különböző vágyakat és késztetéseket testesítik meg.

platóni ismerősök

Platón fogata elé két lovat fogtak be: az egyik elsőre és hűen követi a kocsis utasításait, a másik viszont makacs és önfejű: jobban érdekli a platóni ismerősök növő pázsit és a csinos kancák, mint az, hogy a hajtó és a másik paripa mit akar. Ezért a kocsi imbolyog — ha néha társkereső zsidó is indul, makrancos csikónk hamar eltéríti, és így nehezen jut el bárhova is.

Persze mindennapjainkban sokszor úgy érezzük, hogy két ló helyett inkább egy platóni ismerősök ménes gyeplőjét szorongatjuk: mást akar az eszünk és mást a szívünk, de a külső elvárások és a pillanatnyi vágyaink is százfelé szaggatnak platóni ismerősök. Ha az egyiknek kedvezünk, egy másik bukkan fel, ha a másiknak engedünk, egy harmadik nem hagy nyugodni.

platóni ismerősök

Valahogyan rendet kellene tenni odabenn, mert az azért mégsem járja, hogy egy sereg falánk négylábú döntsön életünk alakulásáról. Az állandó meghasonlottságnak ebben az állapotában aligha leszünk boldogok, és céljainkhoz sem igen jutunk közelebb. A lélekfogat hajtója az értelem — de nem a hideg ész, a hétköznapok racionális, számító elméje, amelyik túl szűklátókörű lenne erre a feladatra.

platóni ismerősök

Platón szerint lelkünk egy része emlékszik arra, hogy egykor szárnyai voltak, és ebbe az emlékbe kapaszkodva, a lelkiismeret, a bölcsesség és a platóni ismerősök iránytűjének segítségével előbb-utóbb rátalál a helyes irányra. Ha csak egy pillanatra is felismerjük magunkban ezt a rejtélyes kocsihajtót, helyzetünk platóni ismerősök jobbra fordul. Késztetéseink közül a legnemesebbek és a legönzetlenebbek nem fognak habozni, hogy mellénk szegődjenek.

A platóni barlang eredete (Elpis 2012/1. 29-55)

Megtalált új erőink mellett ugyanis hamar pehelysúlyúnak érezhetjük például a legújabb okostelefon vagy egy újabb türkiz-narancs pulcsi iránti vágyunkat. Marad azonban még jó néhány makrancos jószág.

platóni ismerősök

Sokféle névre hallgatnak, a harag, a sértődékenység, a gőg és a türelmetlenség csak néhány közülük. Ezek a késztetések platóni ismerősök, és nélkülük, úgy tűnhet, nehezen megy a szekér.

Valójában azonban szinte észrevétlenül, de folyamatosan visszahúznak bennünket a földre, és a bizalmatlanságot, az önzést, a gyengeséget erősítik bennünk.

Reading minds through body language - Lynne Franklin - TEDxNaperville

Ezekkel a legnehezebb elbánni. Hiszen látszólag ők is húzzák előre a szekerünket, és mit szólnának az állatvédők, ha lelőnénk, agyonvernénk vagy kiéheztetnénk őket? Idomítás, szelídítés kell ide! Türelmes és következetes munkával rá lehet szoktatni az önfejű lovakat, hogy csakugyan a mi szekerünket segítsék, és a haragból tetterő, a sértődékenységből szerénység, a türelmetlenségből józanság, a beképzeltségből pedig valódi önbizalom szülessen.

Szókratész védőbeszéde - Hangoskönyv - Platón

Ha sikerül, végre összhang lesz bennünk, hiszen olyan cél felé kezdtünk haladni, ami mögé szívvel lélekkel oda tudunk állni.

És ha ettől nem is szűnik meg egyszerre minden gondunk, de már az első lépések után érezni fogjuk, ahogy pelyhedzenek lelkünk szárnyai.

Footer menu.

  1. (PDF) A platóni barlang eredete (Elpis /1. ) | Rosta Kosztasz - szepkepek.hu
  2. Rosta Kosztasz 28 Rosta Kosztasz ben születtem Budapesten.
  3. Elsősorban a megismerés lehetőségét és feltételeit vizsgálta.
  4. Vagy nem?
  5. Szabadbölcsészet
  6. Askalóni Antiochos kb.
  7. Az ember állami közösségben élő, értelmesen beszélő lény Az európai filozófia alapkoncepcióját az emberről több mint évig két lényegi jegy határozta meg, és mindkettő Arisztotelész műveiből származik.
  8. Szókratész védőbeszéde - Hangoskönyv