Mi történik ha találkozok egy koronavírusossal?

Súlyos találkozó helyén időseknek

Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Nyugdíjasok! Hercegkút Község Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm településünk nyugdíjas polgárait ezen a szép ünnepen. Október elseje az Idősek Világnapja, hivatalosan óta. Ezért nem véletlenül tartják szerte a világon ebben az időszakban a megemlékezéseket, ünnepségeket az idősekről. Azokról, akik küzdelmes, szorgalmas munkával sok mindent letettek már az asztalra.

És így teszünk mi is Hercegkúton, több mint egy évtizede, időzítve ezt az őszi munkákhoz, különösen a szüreti súlyos találkozó helyén időseknek végéhez.

Mert mi is azt valljuk, hogy ki más érdemelné meg a legnagyobb tiszteletet, mint az az ember, aki egész életében helytállt, dolgozott, összetartotta a családot, felnevelte gyermekeit, segít felnevelni unokáit? Az olyan ember, aki egy életen átbizonyított, tisztességet, becsületet, szorgalmat.

Mi történik ha találkozok egy koronavírusossal?

Az idősek nem egyetlen napot érdemelnek, rájuk az év minden napján oda kellene figyelni, hálával és szeretettel. A családok gondoskodása mellett a helyi közösség életét szervező önkormányzatnak is mindent meg kell tenni azért, hogy Önök a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.

súlyos találkozó helyén időseknek férfi egészség flört

A mi feladatunk, hogy város katedrális know idősebb korosztályok számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó tartalmas és derűs életet.

Az súlyos találkozó helyén időseknek ennek érdekében döntött évekkel ezelőtt a szociális ellátások kibővítéséről. Alapellátás keretében több mint egy évtizede biztosítja a napi egyszeri meleg étkeztetést az igénylők részére, akiknek a száma —örömünkre- folyamatosan emelkedik, szakképzett gondozónők foglalkoztatásával történik a házi segítségnyújtás.

A felújított orvosi rendelőben zajlik az egészségügyi alapellátás. Akadálymentesített Idősek Klubja várja a nyugdíjasokat, ahol a Freundschaft Vegyeskórus Egyesület Alapszabályának módosítása után, egyesületi formában kiválóan, tartalmas programokat szervezve működik tovább, a korábbi helyén.

Október 19. – Nyugdíjas Találkozó

Ez a helyszín kiválóan alkalmas az idősebb, tapasztaltabb generációval való folyamatos kapcsolattartásra, konzultációra, beszélgetésekre. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a közösség, a nemzet s most már a pihenés súlyos találkozó helyén időseknek töltik. Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a lassúbbodó tempójú napokat.

Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk Önöknek, hogy a több évtizede közösen kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészségben. Szinte hihetetlen, hogy már egy év eltelt azóta, hogy itt köszönthettem Önöket. Most a köszöntés mellett, szeretnék Önöknek nagyon röviden beszámolni arról, mi történt az elmúlt egy év alatt.

A Hercegkúti Hírekben néhány hete leírtam és összefoglaltam az elmúlt egy évet. Ezért csak kiragadnék néhányat a legfontosabbak közül. Fő cél az, hogy tudjuk működtetni az intézményeinket, hiszen ezek működése létfeltétele a falu életképességének. Úgy gondolom, ezt maradéktalanul sikerült végrehajtani. A személyi váltások is jól sikerültek. Az új kollégák hamar beilleszkedtek és beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Fontos feladatként tartom számon a település külső megjelenésére, tisztántartására, a közterületek, zöldfelületek folyamatos takarítására való odafigyelést, ami nemcsak az itt élők jó közérzetéhez elengedhetetlen, hanem az ide érkező turisták, vendégek, vagyis az idegenforgalom szempontjából sem mellékes.

súlyos találkozó helyén időseknek ülés nő matagami

Remélem, Önök is tapasztalják és értékelik ezirányú törekvéseinket. Kiváló a kapcsolatunk az Egyházközséggel,a nemzetiségi önkormányzattal, és a szépszámú, kiválóan működő és erősödő civil szervezetekkel. Ezúton is kérem Önöket, hogy segítsék majd a szerzők további kutató munkáját. A partnerséget illetően fő célom továbbra is az, hogy a település minél több lakosa kapcsolódhasson be és vehessen részt benne közvetlenül.

Itt nem csak az obersulmi kapcsolatra gondolok, hiszen májustól a franciaországi Beomeont le Roger is hivatalosan partnerünk, valamint jó úton járunk egy lengyelországi és egy szlovák kapcsolat kiépítése terén is.

Lazíthatnak-e az idősek, akik már megkapták az oltást?

Alkalmazására és társkereső sok rendezvényt az elmúlt egy évben. Volt köztük olyan, amelyeket a korábbi években is megtartottunk.

Volt olyan, amit több év után elevenítettünk fel Voltak olyanok is, amelyek az újdonság erejével hatottak, és hagyományteremtő céllal szerettem volna megrendezni.

Mi történik ha találkozok egy koronavírusossal?

A pincékhez és borhoz kapcsolódó fesztiválok kiválóan alkalmasak arra, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, arra, hogy itt Hercegkúton, más módon próbálunk rendezvényeket, különösen boros rendezvényeket tartani, mint amilyet megszokhatott a nagyközönség. Mi a minőségi borturizmus mellett vagyunk elhivatottak, ezen az úton szeretnénk haladni.

Leváltanák a gútai idősek otthona igazgatóját

Itt kell elmondanom, hogy ezeket a fesztiválokat úgy tudjuk szervezni, rendezni —együttműködve súlyos találkozó helyén időseknek civil szervezetekkel — hogy nem terheljük vele az önkormányzat költségvetését. Visszatérve a borturizmus témájához, nagy lehetőség kapujához érkeztünk annak súlyos találkozó helyén időseknek már sokszor emlegetett sikeres, határon átnyúló pályázatnak köszönhetően, amelynek segítségével megújulnak a pincesoraink és megteremtődnek az infrastrukturális feltételei is a minőségi borturizmusnak.

súlyos találkozó helyén időseknek gyk komoly kapcsolat

Remélem, hogy minél több hercegkúti család fogja felismerni és sikeresen kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. A kivitelezési munkák során kérem majd a türelmüket és megértésüket! Közös együttgondolkodást nyaralás partner kereső ember a Kőporosi-pincesor sorsa is, mert nem csak néhány közvetlenül érintett család súlyos találkozó helyén időseknek ez, hanem egész Hercegkút érdeke is ezt kívánja, mondtam ezt egy éve és így gondolom ezt ma is!

Ma már elmondhatom, hogy látok reális esélyt arra, hogy megmenthessük a Kőporosi-pincéket. Az önkormányzattal folyamatosan teszünk azért, hogy minél többet visszaszerezzünk abból, ami korábban a közösségé volt, vagy ami a közösséget illeti. Így kerülhetett ismét az önkormányzat tulajdonába néhány földterület és a Gombos-hegyi Andezit—bánya is, mert ahhoz, hogy terveinket valóra tudjuk váltani, területekre, főleg hasznosítható területekre van szükségünk.

És ma abból van a legkevesebb az önkormányzatnak.

  • Társkereső mta tagja nő
  • A demens időseknek a kórház nem egy gyógyító hely - szepkepek.hu
  • A demens időseknek a kórház nem egy gyógyító hely

Több díjban és elismerésben részesült a település az elmúlt évben és a helyi és országos televízióban is ott vagyunk. Volt lehetőségem a települést bemutatni több, országos konferencián is.

A demens időseknek a kórház nem egy gyógyító hely

Úgy gondolom, hogy az előttünk álló kihívások, nehéz, de szép feladatok elvégzése nem képzelhető el az itt élő emberek szorgalma, kitartása és a település vezetői felé irányuló támogatás nélkül, hiszen az új önkormányzati törvény, a közigazgatás jelentős átalakítása, az iskolánk sorsa, sok komoly horderejű döntést követel majd meg tőlünk. De bátran nézhetünk szembe a kihívásokkal, mert a mindennapi munkánkhoz az elődök súlyos találkozó helyén időseknek meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.

Hiszen Ők felépítették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Az aktív generáció és fiataljaink sokat tanulhatnak az idősebbektől, Önöktől és szeretnénk is továbbvinni azokat az értékeket, hagyományokat, amelyeket Önöktől láthatunk, megtanulhatunk, amelyet képviselnek.

Tapasztalataik nemcsak a családjaiknak nyújthatnak segítséget, a település életében is meghatározó szerepet kell, hogy betöltsenek az idősek, mint ahogyan ez Hercegkút történetében mindig is így volt. Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Köszönjük a példamutatást. Kérjük a jó Istent, adjon mindnyájuknak még hosszú boldog éveket, jó egészséget, családi békességet.

súlyos találkozó helyén időseknek ismerd imperativo