Mária Antónia francia királyné – Wikipédia

Találkozik nők versailles

Francia háború utáni területrendezési tervek ből Francia háború utáni területrendezési tervek ból Franciaország háborús célja mindenek előtt a keleti irányú terjeszkedés volt, amit XIV. Lajos is folytatott már a A helyreállítás volt a második.

találkozik nők versailles

Franciaország 1,3 millió katonát veszített. A 18 és 30 év közötti férfi lakosságának negyede vesztette életét.

Egy arab és egy zsidó galériás találkozik Párizs, FIAC - szepkepek.hu

A civil áldozatok száma főt tett ki. Az ország területe is sokkal jobban megszenvedte a harcokat mint a többi hadban álló országé.

Ahová a király is gyalog jár, ott a királynőnek sorban kell állnia — avagy: miért nincs több női vécé?

Az ún. Angliát még Napóleon sem tudta elérni. Önök mindketten védve vannak; mi nem. Ezzel Wilson is egyetértett és a washingtoni szenátus elé beterjesztett egy hasonló javaslatot. Clemenceau decemberében a képviselőházban azt közölte, hogy a célja e két találkozik nők versailles fenntartani a szövetséget. A francia elnök elfogadta az angolszász javaslatot annak fejében, hogy Franciaország tizenöt évre megszállva tarthatja a Rajna-vidéket és Németországnak ezt követően is fegyvermentesen kell tartania a területet.

Mária Antónia francia királyné

Franciaország a háború miatti összes kiadását meg akarta fizettetni Németországgal és az erre való hivatkozás alkalmasnak tűnt a veszélyes szomszéd tartós meggyengítésére. Franciaország hasonlóan a brit domíniumokhoz és Belgiumhoz ellenezte a mandátumok szétosztását és a német gyarmatok annexióját részesítette előnyben.

találkozik nők versailles

A brit kormányzat igyekezett elkerülni, hogy Közép-Európában hatalmi vákuum alakuljon ki. A klasszikus erőhatalmi egyensúly Balance of Power stratégiájának szellemében igyekezett Németországot nem túlságosan meggyengíteni, hogy az ellensúlya lehessen az európai dominanciára törekvő Franciaországnak és elrettentő erőként szolgálhasson a bolsevik Oroszországgal szemben.

találkozik nők versailles

Ugyanakkor a brit kormányzat a németek tengerentúli pozícióinak tartós gyengítésére törekedett, miután a németek flottafejlesztésükkel kétségbe vonták az évszázados brit tengeri uralmat.

A fegyverszüneti megállapodásban kikötötték, hogy a németeknek tengeralattjáróikat mind át kell adniuk, a felszíni flotta legmodernebb hadihajóit pedig internálni kell a béketárgyalások idejére.

Versailles-i békeszerződés

Azonban Németország végül, ha úgy érzi, jogtalanul bántak vele az es béke során, meg fogja találni az eszközt ahhoz, hogy a legyőzőinek megfizessen. Azonban a győzelem órájában tanúsított igazságtalanságot és arroganciát soha nem felejtik el és nem bocsátják meg. A háború alatt és előtt a brit népességet erősen Németország ellen hangolták és ez megmutatkozott az Emellett a törököktől elvett, görögök lakta Dodekanészosz -szigetcsoportot is megkapták.

  • Joseph DucreuxMiután Európában megkezdődött a Hétéves háborúaz os diplomáciai forradalom hatására Mária Terézia úgy határozott, hogy véget vet a francia-osztrák ellentétnek, és XV.
  • Ez nem egy vicc kezdete.
  • Они ужасаются при одной мысли о том, что можно выйти за пределы городских стен, и я просто не представляю себе, что с ними станется, когда они проведают о моем космическом корабле.

Az olasz követeléseket így találkozik nők versailles a saint-germaini és sévres-i békeegyezmények szövegei tartalmazták. A londoni egyezményben az Adriai-tenger keleti partvidékéből odaígért területek azonban részben átfedték a Szerbiának korábban felkínált területeket.

Versailles-i békeszerződés – Wikipédia

E jórészt olaszok lakta vidékek többségét végül Jugoszlávia kapta meg. Olaszországnak a titkos szerződés alapján az afrikai német gyarmatok felosztásából is részesülnie kellett volna, de ezekből nem kapott semmit. Ebben a titkos diplomácia mindenféle formájának betiltását, a népek önrendelkezési jogát, általános leszerelést, a népszövetség felállítását hirdette, valamint a központi hatalmak csapatainak minden megszállt területről való visszavonását és egy tengeri kijárattal rendelkező, független Lengyelország létrehozását sürgette.

találkozik nők versailles

Utóbbi felvetése problémás volt, mivel a Balti-tenger partjának körzetében akkoriban nem volt lengyel többségű város vagy vidék, ami alapján a lengyel állam igényt tarthatott volna tengeri kijáratra. A versailles-i szerződésben később kijelölt lengyel korridor a népek önrendelkezési joga ellen vétett.

Ezen követelések alapján Wilson ismét? Annak ellenére, hogy a népek önrendelkezési jogát hangoztatta, Wilson támogatta a Santung-félsziget német koncessziójának átadását Japánnak, hogy ezáltal biztosítsa a szigetország belépését a Népszövetségbe, ahelyett, hogy a terület Kínának való visszaadását szorgalmazta volna.

A németek általánosan találkozik nők versailles érezték, hogy a többi európai állam háború előtti hibás lépései miatt kiáltották találkozik nők versailles bűnbaknak az országukat és emiatt külpolitikáját eleinte az elzárkózás jellemezte. Az ország háború okozójaként való egyoldalú megjelölése éles vitákat Kriegsschulddebatten váltott ki állatöv ram flört földön.

találkozik nők versailles

A mai történészek összetettebbnek értékelik az első világháború okait annál, mint ahogy az a békeszerződésben szerepel. A Erre alapozva a Német Birodalomnak a javakban és emberéletben okozott károkat anyagilag kellett megtérítenie, melyeket főként Franciaország területén okoztak. A Német Birodalom képviselői emiatt nem csupán az önigazolás miatt tiltakoztak a A jóvátétel az új köztársaságot terhelte és az ig tartó hiperinfláció egyik okozója volt.

Ezenkívül a Hultschiner Ländchen az újonnan létrehozott Csehszlovákiához került.

találkozik nők versailles

Nyugaton Elzász-Lotaringia birodalmi tartományt csatolták el Franciaországhoz, Belgium pedig a szintén túlnyomórészt német ajkú Eupen - Malmedy körzetet kapta meg. Emellett összes gyarmati területét a Népszövetség alá rendelték, amely azt mandátumterületekre osztva a győztes hatalmaknak adta át. A Német Birodalomnak el kellett ismernie Ausztria szuverenitását. A Német-Ausztria által szorgalmazott egyesülést a Birodalommal a versailles-i egyezmény Az egyesülés tilalmát a német-osztrákokkal kötött saint-germaini békeszerződés A szerződés Nagy-Britannia kapta meg Német Kelet-Afrika zömét.

Ez a döntés, mely figyelmen kívül hagyta azt a kínai követelést, hogy a terület kerüljön vissza Kínához, vezetett el a május 4-ike mozgalomhoz.