M. | Régi magyar szólások és közmondások | Kézikönyvtár

Valaki újakat megismerni mondások. Uploaded by

Megenném a szép asszony főztét. Megenné a vasszeget is. Megesküszik egy vöröshagymáért. Ki állandóan hazudik s minden csekélységért esküdözni képes.

Magyar közmondások nagyszótára | Digitális Tankönyvtár

Megesett dolognak legjobb orvossága az elfeledés. Megesett neki. Megesett neki a diószegi vásár. Egy paraszt ember a diószegi vasáron eladván ökreit, korcsmába tért egy ital borra, hol azonban többet öntött a garatra, hogy sem leőrölhette volna s megkótyagosodott.

  1. Minden álomnak saját kifejezése van.
  2. Légy a világ világossága, és ne bántalmazója.
  3. Nézünk magunk elé szótlanul, aztán megvonja a vállát.
  4. Idézet gyűjtemény
  5. Szerelem Lehet, hogy később kiábrándulunk, és rájövünk, hogy mégsem ő az igazi - de amíg szeretünk, addig a pár napig vagy hónapig, bizonyosak vagyunk benne, hogy "Ő az!
  6. По ее собственным меркам это был лишь миг.

Ezt egy tolvaj észrevévén, kilopta tarisznyájából az ökrök árát. Feljózanodván végre a paraszt, midőn tarisznyáját üresen találta, méltán sóhajtott: megesett nekem a diószegi vásár.

valaki újakat megismerni mondások

Megesik egy ember nélkül a vásár. Megesett rajta a szivem. Megette a kutya a hájat. Már öreg, nagy kort ért el.

valaki újakat megismerni mondások

Megette a szurkot. Bajba keveredett, rosszat követett el. Megette három szégyen nélkül a tojást.

Andrássy Tamás - Idézetgyűjtemény

Megette Trájtler a mórest. Móres: ha marad a tálban valami falat becsületből. Azonban bizonyos Trájtler erre nem nézett, hanem kivette az utolsó falatot is; s ezóta a háziasszonyok úgy kinálnak: tessék, megette Trájtler a mórest. Megette a kutya nemes levelét.

Megégtem vele.

valaki újakat megismerni mondások

Megégette száját a forró kása. Megélünk már, csak az urak élhessenek. Parasztok mondják, ha jól valaki újakat megismerni mondások dolguk.

Andrássy Tamás - Idézetgyűjtemény | PDF

Megérdemli, mint szüz leány a koszorut. Megérezte a sáfrány-illatot. Gyanitotta, tudta, hogy rosszul lesz dolga s idejekorán — elillant. Megfejné a bakkecskét is. Megfejné a kutágast is, ha tejet adna. Túlságosan fösvény, fukarra mondják. Az adósság fejében nem kapsz egyebet, mint a harang hangját, midőn halála után adósodat kiviszik. Megfizettem a sintérnek.

Akkor mondatik, mikor valaki az emberre rátehénkedik, rádüleszkedik.

Megfelel magáért. Hiba nélkül tudja és teljesiti kötelességét.

Megfogta a dolog végét.