Uploaded by

Ismerje meg a szülők este kita

A szülői eredményesség tanulása 6.

lelki ismerkedés ingyen

Módszerrel Tartalom 7 Módszer mint terápia Módszer olyan hosszadalmas! Módszert, hiszen ő a bölcsebb?

Mód­ szert? Módszert kell alkalmaz­ ni? Módszerhez, amikor csődöt mond a III. A szülői eredményesség tanulása Tényleg szeretjük a gyerekeket - vagy csak bizonyosfajta gyereket? Fülelj az érzésekre! Ajánlott olvasmányok Judy lányomnak és annak a sok száz gyerek­ nek, akiknek pszichológusa voltam, és akiktől oly sokat tanulhattam a szülőségről; Elaine-nek, társamnak és tanácsadómnak, aki partnerem a szülői feladatokban, s akinek éles­ látása olyan gyakran gazdagította gondolkodá­ somat, és felmérhetetlen arányban járult hozzá a P.

Hirtelenjében túlzásnak éreztem ezt a kifejezést, ám azóta, hogy első tanfolyamomat 17 résztvevővel megindítottam, a P.

Több mint 25 ezer szakembert képeztünk ki, hogy saját közösségükben tanít­ hassák P. Különös elégedettséget érzek, amikor arra gondolok, hogy ez a könyvem most Magyarországon is megjelenik, F. Várkonyi Zsuzsának köszönhetően.

Thomas Gordon - P.E.T. - A szülői eredményesség tanulása

Parent Effectiveness Training magyar megfelelőjével jelöli. A szülői eredményesség tanulása házak, pszichológiai és más lelkiegészség-központok, fiatalkorúak bíróságai, különféle katonai intézmények, szülői munkaközösségek és más szervezetek.

feleség találkozik franciaországgal

A szülők konkrét, mindennapi életüket befolyásoló módszereket és eljá­ rásokat akarnak, melyek segítségével eldönthetik, hogy mit tegyenek, és mit ne. Amikor szülőkből álló hallgatósághoz beszélek valahol, majdnem mindig odajön hozzám utána valamelyikük, hogy elmondja, mennyire hálás a tanult készségekért és konkrét módszerekért.

bak férfi azt mondja felszállás

Amikor az ország különböző pontjain új­ ra meg újra hallom ezt, meggyőződésem is erősödik, hogy a P. Gyakran hallottunk beszámolókat arról, hogyan hasz­ nosították a szülők ezeket a készségeket más kapcsolataikban is: házastársuk­ kal, kollégáikkal, barátaikkal, szomszédaikkal - sőt nemegyszer saját szüleik­ kel, anyósukkal-apósukkal is.

Talán így is tettem volna, ha olyan jól átlátom a következményeket, mint ezek az olvasóim; valóban dönthet­ ismerje meg a szülők este kita volna az általuk javasolt cím mellett: mert ma már tudom, hogy a SZ. Éppen csak nem ezt a címet kapta.

Vedd be a mérget, hisz szeretlek – avagy hányféleképpen teheti tönkre egy szülő a gyermeke életét

Nem sokkal az első kaliforniai P. Szülőktől hallottak róla, és arra voltak kíváncsiak, vajon nem tudnák-e tanáraik is alkal­ mazni módszereinket a diákokkal való viszonyukban. Megszületett a Tanári Eredményességi Tréning T. Nagyon örülök, hogy a T. Van Előszó a magyar kiadáshoz ismerje meg a szülők este kita olyan iskola, amely a T.

A hatékony emberi kapcsolatok imént vázolt általános elméletét hasznosítva született meg a következő program is: a Vezetői Eredményességi Tréning, mely­ nek középpontjában a vezető-beosztott kapcsolat és azok a sajátos problémák állnak, amelyekkel a kölcsönös függésben dolgozó embercsoportok a szervezeti célok megvalósítása során találkoznak.

terhes nő álláskeresés

Működésük akkor a leghatékonyabb, ha megtanulják a nyílt és őszinte, kétirányú kommunikáció, a kreatív problé­ mamegoldás, a konstruktív konfliktusmegoldás, a közös célmeghatározás, a csapatmunka és együttműködés készségeit. Elég lassan láttam meg a szülő-gye­ rek és a főnök-beosztott viszony szinte tökéletes hasonlóságát. Különálló tanfolyamot alakítottunk ki nők számára, melyet megfelelő könyv kísér: mindkettőt feleségem, Linda Adams készítette.

helyszíni találkozók asztrológiai jelek

Hasonló kurzus a vala­ mennyi emberi kapcsolatra érvényes Eredményességi képzés a személyes és szak­ mai fejlődés elősegítésére című programunk. Ezenkívül van két kereskedelmi munkánál bevált tanfolyamunk a hatékony ügyfélkapcsolatok tanítására.

Thomas Gordon - P.E.T. - A Szülői Eredményesség Tanulása

Nyilvánvaló, hogy különböző eredményességi képzéseink ma már nemzetkö­ zi mozgalommá szélesedtek. Valószínűleg intézményünk a legnagyobb a vilá­ gon az emberi kapcsolatokat tanító szervezetek között.

Befolyásunk pedig még ennél is nagyobb, ha meggondoljuk, milyen sok más tanfolyam vette át a mi programjainkban és kiadványainkban meghirdetett kommunikációs készségek és konfliktusmegoldási eljárások tanítását. Tanfolyam-vezetői hálózatunk világszerte komoly szerepet játszott az iskolai testi fenyítések csökkentésében, a családi büntető jellegű fegyelmezés ritkulá­ sában, és a családok, iskolai osztályok, munkahelyek emberibbé és demokratikusabbá tételében.