Sereghajtók vagyunk az EU-ban a női kutatók arányát tekintve

Kutatási ösztöndíj nő

kutatási ösztöndíj nő ajándékok férfiaknak évfordulója találkozó

A Kelet-Közép európai társadalom mentalitástörténete A Kelet-Közép európai politikai kultúra előtt és után: kontinuitás és diszkontinuitás A történelem értelme és értelmetlensége Egzisztenciális problémák a modern világban 2.

Közép- Európa és V4 A tématerületen érvényesen megítélhető ösztöndíjak száma: legfeljebb 2 tapasztalt szenior és legfeljebb 2 pályakezdő kutatói ösztöndíj hónapos időszakra.

Záróra (2010.04.22.) : Kubinyi Enikő

A pályázat benyújtása angol nyelven történik. Pályázati feltételek Jelentkezési határidő: Tapasztalt szenior kutató kategória A kategória jelentkezőinek az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesíteniük kell: Bármely hazai vagy külföldi felsőoktatási vagy akadémiai intézmény egyetem vagy kutatóintézet szenior tanácsadói, vagy kutatói, oktatói, illetve óraadói akadémiai doktor, habilitált docens ; vagy Kivételes esetben olyan szakértők jelentkezése is elfogadható, akik bár nem rendelkeznek tudományos fokozattal, kimagasló tudományos vagy szakmai vezetői, kutatói, vagy művészi tapasztalatot mutatnak fel.

Ezen jelentkezőktől elvárás, hogy nemzetközileg elismert kvalifikációikat, szakértelmüket a kutatás, valamint a posztgraduális képzések területén kamatoztassák.

kutatási ösztöndíj nő free meeting pays de loire

Ilyen eseteket képeznek: Egyetlen ruhland nemzetközi szervezet szenior tisztségviselői pl. Az elbírálásnál előnyt jelent: 10 év tanítási tapasztalat hazai vagy külföldi egyetemeken; Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a KRAFT Társadalmi Innováció, Hankiss Központ és Kutató Archívum témái esetében legfeljebb Szakmai tapasztalat alapján a Bíráló Bizottság által adományozható ösztöndíj havi összege a Közép-Európa és V4 téma esetében legfeljebb A Bíráló Bizottság dönthet a tapasztalt ismerősök olpe pályakezdő kutató kategóriák kutatási ösztöndíj nő átsorolásról.

A jelentkezési kutatási ösztöndíj nő A jelentkezések nyelve a V4 és Közép-Európa témái esetében az angol, kutatás munkanyelve angol.

kutatási ösztöndíj nő tours találkozó helyén

A pályázatokat elektronikusan szkennelve és aláírva, PDF és Word formátumban és eredetiben kérjük beadni a következők szerint: Az elektronikus beküldés a scholarship iask. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírva, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre: Agárdi Izabella Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Institute of Advanced Studies — Kőszeg, Pf.

H Az eredeti, aláírt dokumentumok postára adásának határideje a postabélyegzés legkésőbbi időpontja : Az elektronikus beküldött pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban előírtaknak.

kutatási ösztöndíj nő nem verbális communicatie flört

Hiánypótlásra 1 alkalommal, a jelentkezési határidőtől számított 3 munkanapon belül van lehetőség. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok Bíráló Bizottság általi elbírálására nem kerül sor.

Kutatási pályázatok

A pályázat benyújtásának díja nincs. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Főosztályvezető a pályázat postai beérkezésétől számított kutatási ösztöndíj nő.

kutatási ösztöndíj nő emberek tudják herne

A pályázat tartalma kitöltött jelentkezési lap Letölthető Jelentkezési lap — Word kutatási terv maximum 5 oldal A pályázó havi bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket, a tervezett kutatás kapcsolódási pontjait a kutatócsoport egyéb kutatási területeivel, és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.